نتایج جستجو برای «اقلیم و فرهنگ»

مسجد و مدرسه آقابزرگ

در مورد کاربری،خصوصیات معماری و سازه ،تزئینات،گچبری و سازگازی با اقلیم و فرهنگ مسجد صحبت شده

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل